გთხოვთ დაელოდოთ...

გუნდები მალე დაემატება

support
როგორ მოვხვდე თამაშებზე?

თამაშში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია რომ მონაწილეები იყვნენ საქართველოს საჯარო/კერძო სკოლის მოსწავლეები 9 დან 12 კლასის ჩათვლით.

მოსწავლეებისგან უნდა დაკომპლექტდეს 5 კაციანი გუნდები, სადაც 1 კაპიტანია.

თითოეულ სკოლას შეუძლია წარადგინოს ერთი ან რამოდენიმე გუნდი.

ვერიფიკაციის გავლის შემდეგ გუნდებს ეგზავნებათ:

თამაშების განრიგი და მოსამზადებელი კითხვების პაკეტი